Thông báo bảo trì

Hiện đã có người ý thức kém đã lợi dụng lúc share màn hình xem được password của người khác để vào phá hoại xóa bài người khác và đã có bạn mất bài.

Hệ thống tạm bảo trì để thay đổi pass toàn bộ các tài khoản

Các bạn cần tự giữ bí mật password của mình. Tự đổi password khi nhận password mới. Khi share màn hình không để lộ password

Nếu vẫn còn tình trạng phá hoại này thì các bạn tự đi mua host để thực hành, host free này sẽ đóng cửa không phục vụ nữa.